25/03/2023 18:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tam nguyệt thập nhật Lưu Bôi đình
三月十日流杯亭

Tác giả: Lý Thương Ẩn - 李商隱

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 14/12/2007 18:33

 

Nguyên tác

身屬中軍少得歸,
木蘭花盡失春期。
偷隨柳絮到城外,
行過水西聞子規。

Phiên âm

Thân thuộc trung quân thiểu đắc quy,
Mộc lan hoa tận thất xuân kỳ.
Thâu tuỳ liễu nhứ đáo thành ngoại,
Hành quá thuỷ tây văn tử quy[1].

Bản dịch của Lam Điền

Thân ở trong quân ít dịp về,
Xuân tàn lan cũng nở lê thê.
Lén theo tơ liễu ra thành dạo,
Nghe phía bờ tây cuốc gọi quê.
Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009
[1] Chữ “tử quy” 子規 nghĩa là chim tu hú đồng âm với “tử quy” 子歸 nghĩa là con về. Câu này có thể hiểu là ngóng tin người thân về.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thương Ẩn » Tam nguyệt thập nhật Lưu Bôi đình