24/03/2023 19:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tráng ca 68

Tác giả: Nguyễn Thuỵ Kha

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/09/2014 22:29

 

Không đại thắng như Tết Quang Trung
Thì cũng thành tráng ca Tổng Tấn Công Mậu Thân 68
Tráng ca buộc kẻ địch phải ngồi cùng ta
Bốn bên trước một bàn đàm phán
Pari năm ấy, có một đặc công âm nhạc Việt Nam
Chiếm được một điểm cao của âm nhạc toàn cầu

Không được cùng người lính đặc công lặng lẽ
Tấn công thù
Nhà soạn nhạc Nguyễn Thiện Đạo viết ra
"Thành Đồng Tổ Quốc"
Bản tráng ca này cùng tráng ca trong nước
Ngất cao một hoà điệu núi sông

Những người lính chết đạn chiến dịch Mậu Thân
Những người lính chết đói sau chiến dịch Mậu Thân
Các anh là từng nốt, từng nốt đỏ máu tươi
Trong bản tráng ca bi khuất
Sẽ còn vang nhói nhức đời đời
Nguồn: Biệt trăm năm, NXB Đà Nẵng, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Thuỵ Kha » Tráng ca 68