20/09/2021 13:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tiếc cây mía tốt có sâu

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/03/2015 12:54

 

Tiếc cây mía tốt có sâu,
Tiếc người lịch sự trên đầu có tang.
Tang chồng thì bỏ tang đi,
Tang cha tang mẹ, ta thì tang chung.
- Tang cha, tang mẹ trên đầu,
Lẽ nào em dám bán sầu mua vui.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Tiếc cây mía tốt có sâu