06/12/2021 22:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hán đông đạo trung
漢東道中

Tác giả: Tưởng Cát - 蔣吉

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/06/2014 17:02

 

Nguyên tác

九十九岡遙,
天寒雪未消。
羸童牽瘦馬,
不敢過危橋。

Phiên âm

Cửu thập cửu cương dao,
Thiên hàn tuyết vị tiêu.
Nuy đồng khiên sấu mã,
Bất cảm quá nguy kiều.

Dịch nghĩa

Chín mươi chín sườn núi ở phía xa xa,
Trời lạnh, tuyết chưa tan.
Đứa đày tớ gầy yếu dắt con ngựa khẳng khiu,
Không dám qua cây cầu bắc khá cao.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Phía xa xa gần trăm sườn núi
Trời lạnh căm mà tuyết chửa tiêu
Đày tớ gầy, ngựa khẳng khiu
Cầu cao không dám lên liều đi qua
Sông Hán bắt nguồn từ núi Phiên Trùng, huyện Ninh Khương, tỉnh Thiểm Tây, chảy hướng đông nam nhập vào Trường Giang ở huyện Hán Dương, tỉnh Hồ Bắc. Tác giả đang đi trên bờ đông của sông này.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tưởng Cát » Hán đông đạo trung