23/03/2023 20:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tư Thánh tự tống Cam Nhị
資聖寺送甘二

Tác giả: Vương Duy - 王維

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 15/01/2010 05:59

 

Nguyên tác

浮生信如寄,
薄宦夫何有。
來往本無歸,
別離方此受。
柳色藹春余,
槐陰清夏首。
不覺御溝上,
銜悲執杯酒。

Phiên âm

Phù sinh tín như ký,
Bạc hoạn phu hà hữu.
Lai vãng bản vô quy,
Biệt ly phương thử thụ.
Liễu sắc ái xuân dư,
Hoè âm thanh hạ thủ.
Bất giác ngự câu thượng,
Hàm bi chấp bôi tửu.

Bản dịch của Trần Văn Nhĩ

Phù sinh là sống gửi
Chức bạc đáng chi mô
Lui tới: "về" đâu phải
Biệt ly: "chịu" chẳng ngờ
Cuối xuân sắc liễu rậm
Đầu hạ hoè xanh lơ
Nâng chén trên dòng ngự
Ngậm chung dạ ngẩn ngơ
Nguồn: Tuyển tập thơ Đường - Quyển I, NXB Văn nghệ, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Duy » Tư Thánh tự tống Cam Nhị