06/06/2023 21:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đom đóm và tôi

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Thơ mới tám chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 21/05/2021 06:37

 

Sao trời xa quá, không với tới nơi,
tôi và đom đóm làm bạn giữa đời.
Lọ thuỷ tinh nhỏ, trong như bầu trời.
đom đóm ở đó, để được gần tôi.
Ban ngày xanh biếc, ban đêm đỏ tươi,
nằm trong lọ nhỏ, nhấm nháy liên hồi,
lẽ nào đóm nhớ đường làng như tôi?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Đom đóm và tôi