21/05/2024 01:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thôn cư
村居

Tác giả: Hoàng Đức Lương - 黃德梁

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 13/03/2009 17:23

 

Nguyên tác

桑喑蠶正眠,
簷低燕初乳。
力倦荷耡歸,
晝永鳩聲午。

Phiên âm

Tang âm tàm chính miên,
Thiềm đê yến sơ nhũ.
Lực quyện hạ sừ quy,
Trú vĩnh cưu thanh ngọ.

Dịch nghĩa

Dưới lớp dâu dày, tằm đang kỳ ngủ,
Trên mái hiên thấp, én đang mớm cho con.
Sức đã mệt mỏi, vai vác bừa về,
Ngày dài, tiếng chim tu hú kêu buổi trưa.

Bản dịch của Nhóm Lê Quý Đôn (Lê Thước, Vũ Đình Liên, Trịnh Đình Rư, Nguyễn Sĩ Lâm, Trần Lê Hữu)

Đậu xanh tằm đang ngủ
Hiên thấp én mớm con
Bừa mỏi vác về nghỉ
Cưu kêu buổi bóng tròn

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hoàng Đức Lương » Thôn cư