04/02/2023 05:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tái biệt ly

Tác giả: Huy Dung - Nguyễn Huy Dung

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 02/11/2011 19:35

 

Giấc đêm thổn thức bồi hồi
Giờ ly biệt đến thầm rơi lệ sầu
Kim giây tí tách nỗi đau
Trùng phùng hội ngộ kiếp sau hoạ là

Ôi thôi! xa cách, cách xa
Trốn đau, ai mách giùm ta chốn nào
Làm sao nên nỗi, làm sao
Đặt bày tái ngộ thêm sầu cô miên

Người trong kính, kẻ ngoài hiên
Thấy nhau mà đã cách biên xa vời
Thôi thôi người đã đi rồi
Sinh ly dao cắt ruột tôi còn gì!
Trốn riêng một xó ích chi
Đeo phiền dầu đứng dầu đi thẫn thờ
Bỏ quên lạc mất hồn ngơ
Chỉ còn tiềm thức dõi hờ theo nhau
Nguồn: Em từ đâu đến (thơ), Huy Dung, NXB Văn học, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Huy Dung » Tái biệt ly