08/12/2022 09:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hồ già thập bát phách - đệ 02 phách
胡笳十八拍-第二拍

Tác giả: Thái Diễm - 蔡琰

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Tam Quốc
Đăng bởi Vanachi vào 17/12/2006 06:23

 

Nguyên tác

戎羯逼我兮為室家,
將我行兮向天涯。
雲山萬重兮歸路遐,
疾風千里兮揚塵沙。
人多暴猛兮如虺蛇,
控弦被甲兮為驕奢。
兩拍張絃兮絃欲絕,
志摧心折兮自悲嗟。

(第二拍,寫被逼成婚)

Phiên âm

Nhung Yết[1] bức ngã hề vi gia thất
Tương ngã hành hề hướng thiên nhai
Vân sơn vạn trùng hề quy lộ hà
Tật phong thiên lý hề dương trần sa
Nhân đa bạo mãnh hề như huỷ xà
Khống huyền bị giáp hề vi kiêu xa
Lưỡng phách trương huyền hề huyền dục tuyệt
Chí suy tâm chiết hề tự bi ta

(đệ nhị phách tả bị bức thành hôn)

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Nhung Yết buộc tôi hề thành gia thất
Dẫn dắt tôi đi hề về phía trời xa
Mây núi trùng trùng hề đường về mờ mịt
Gió dữ ngàn dặm hề thổi tung bụi bay
Người quá hung bạo hề như rắn rít
Giương cung mặc giáp hề thật kiêu kỳ
Đàn bài thứ hai hề dây căng muốn đứt
Chí tàn tâm gãy hề tự sầu bi.

(phách thứ hai, tả việc bị ép hôn)
[1] Nhung: rợ Nhung ở vùng Tây Bắc (Tân Cương). Yết: rợ Yết ở vùng Thất Yết (Tân Cương). Nhung Yết: nói chung người Hung Nô.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thái Diễm » Hồ già thập bát phách - đệ 02 phách