03/10/2022 04:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phú ngư tiều canh độc - Vịnh canh
賦漁樵耕牧-詠耕

Tác giả: Châu Uyển Như - 周婉如

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi Vanachi vào 19/12/2014 11:22

 

Nguyên tác

農事紛紛日夜忙,
問渠餘有幾多糧。
阿婆笑指南山下,
小麥青青大麥黃。

Phiên âm

Nông sự phân phân nhật dạ mang,
Vấn cừ dư hữu kỷ đa lương.
A bà tiếu chỉ Nam sơn hạ,
Tiểu mạch thanh thanh, đại mạch hoàng.

Bản dịch của Châu Hải Đường

Đêm ngày bận rộn việc nông tang,
Dám hỏi dư thừa được lắm chăng?
Mẹ cháu cười xoà, chân núi chỉ,
Tiểu mạch xanh xanh, đại mạch vàng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Châu Uyển Như » Phú ngư tiều canh độc - Vịnh canh