11/08/2022 00:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhớ tự nhiên

Tác giả: Phạm Hầu

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 10/08/2008 07:43

 

Đã biết con thơ tríu mẹ hiền
Người trần mơ tưởng chuyện cung tiên
Ý tôi len lỏi trong trời đất
Tìm bóng người yêu, lẽ tự nhiên

Ai về lướt thướt trong đêm trắng
Như khóm hoa lê lạc giữa vườn
Ai về có biết vì yêu dáng
Ai đã tìm ra nghĩa nhớ thương

Nhớ là chi? Là chẳng nói ra
Là tìm cao diệu dối lòng ta
Là đi ghé mắt trong hoa cũ
Giữa nắng còn mơ một tối ngà.
Nguồn: Hoàng Minh Nhân, Vẫy ngoài vô tận, NXB Thanh niên, 6-2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Hầu » Nhớ tự nhiên