13/07/2020 23:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sống đời ý nghĩa

Tác giả: Thích Tánh Tuệ

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 13/09/2019 19:46

 

Hãy giúp đỡ đi nếu có thể
Đừng nề hà cân nhắc thiệt hơn
Cũng đừng mong ai đó trả ơn
Đời ý nghĩa khi làm thiện nguyện

Hãy cứ cho đi đừng tiếc rẻ
Mai ta về chẳng thể mang theo
Thế gian biết bao kẻ khó nghèo...
Đời ý nghĩa là khi cống hiến

Hãy cứ thương đi dù ai ghét
Dù ai ganh bôi bác thị phi
Thói đời vẫn vậy chấp mà chi
Đời ý nghĩa là khi tha thứ

Hãy chia nhau những gì mình biết
Đừng khư khư ích kỷ giữ riêng
Mai chết đi sẽ bị thất truyền
Đời ý nghĩa là khi chia sẻ...
Nguồn: Như Nhiên Thích Tánh Tuệ, An nhiên giữa những thăng trầm, NXB Văn hoá - Văn nghệ, 2019

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thích Tánh Tuệ » Sống đời ý nghĩa