21/06/2021 23:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tác giả
Authorship

Tác giả: Tagore Rabindranath - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Nước: Ấn Độ
Đăng bởi estrange vào 19/04/2008 12:55

 

Nguyên tác

You say that father writes a lot of books, but what he writes I don't understand.

He was reading to you all the evening, but could you really make out what he meant?

What nice stories, mother, you can tell us! Why can't father write like that, I wonder?

Did he never hear from his own mother stories of giants and fairies and princesses?

Has he forgotten them all?

Often when he gets late for his bath you have to go and call him an hundred times.

You wait and keep his dishes warm for him, but he goes on writing and forgets.

Father always plays at making books.

If ever I go to play in father's room, you come and call me, "what a naughty child!"

If I make the slightest noise, you say, "Don't you see that father's at his work?"

What's the fun of always writing and writing?

When I take up father's pen or pencil and write upon his book just as he does,--a, b, c, d, e, f, g, h, i,--why do you get cross with me, then, mother?

You never say a word when father writes.

When my father wastes such heaps of paper, mother, you don't seem to mind at all.

But if I take only one sheet to make a boat with, you say, "Child, how troublesome you are!"

What do you think of father's spoiling sheets and sheets of paper with black marks all over on both sides? AUTHORSHIP

Bản dịch của Phụng Vũ Cửu Thiên

Mẹ bảo là cha viết sách, nhưng những thứ cha viết, con chẳng hiểu gì cả.

Cha đọc cho mẹ nghe hàng đêm, nhưng mẹ có thực sự hiểu những thứ cha viết ấy?

Những câu chuyện mẹ kể cho con nghe thật là hay! Thế tại sao, cha không viết sách giống như thế?

Cha chưa bao giờ nghe bà kể chuyện về những tên khổng lồ, những vị thần tiên và những nàng công chúa à?

Hay là cha quên hết cả rồi?

Cha thường hay quên nước tắm, mẹ phải gọi cha cả trăm lần.

Mẹ chờ và hâm thức ăn, nhưng cha cứ viết và quên mất.

Cha luôn chơi trò chơi viết sách.

Mỗi khi con vào phòng cha chơi, mẹ đến và bảo con: "Này con nghịch quá!"

Mỗi khi con gây động khe khẽ, mẹ nói: "Con không thấy cha đang làm việc à?"

Viết và viết thì có gì vui chứ?

Khi con cầm viết của cha, viết lên cuốn sách của cha như mỗi lần cha làm, -- a, b, c, d, e, f, g, h, i, -- tại sao mẹ lại cáu với con?

Mẹ chẳng nói tiếng nào khi cha viết.

Rồi khi cha vứt đi cả đống giấy, mẹ chẳng có vẻ bận tâm gì cả.

Nhưng nếu con chỉ lấy đúng một tờ để gấp thuyền, mẹ bảo: "Con quấy quá!"

Mẹ nghĩ gì về cơ man những tờ giấy cha phá hỏng bằng những vết đen phủ đầy cả hai mặt giấy kia?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tagore Rabindranath » Tác giả