26/02/2021 04:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Con mèo mà trèo cây cau

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi Vanachi vào 22/11/2009 23:51

 

Con mèo mà trèo cây cau,
Hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà.
Chú chuột đi chợ đường xa.
Mua mắm mua muối giỗ cha chú mèo.
Nguồn: SGK Ngữ văn 7 (tập I), NXB Giáo dục, 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Con mèo mà trèo cây cau