17/06/2024 04:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống Đại Minh quốc sứ Dư Quý
送大明國使余貴

Tác giả: Phạm Sư Mạnh - 范師孟

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 14/09/2008 11:01

 

Nguyên tác

萬里東行兩使君,
一杯別酒意慇懃。
馬啣庾嶺梅花雪,
船過吳江雁影雲。
朔漠兵塵今奏捷,
南朝人物總能文。
歸來密勿陪旃廈,
進講重華與放勳。

Phiên âm

Vạn lý đông hành lưỡng sứ quân,
Nhất bôi biệt tửu ý ân cần.
Mã hàm Dữu lĩnh[1] mai hoa tuyết,
Thuyền quá Ngô giang[2] nhạn ảnh vân.
Sóc mạc binh trần kim tấu tiệp,
Nam triều nhân vật tổng năng văn!
Quy lai mật vật bồi chiên hạ,
Tiến giảng Trùng Hoa[3] dữ Phóng Huân[4].

Dịch nghĩa

Hai sứ thần đi về phía đông xa vạn dặm,
Một chén rượu tiễn biệt tỏ ý ân cần.
Ngựa hí trên núi Dữu Lĩnh, tuyết trắng tựa hoa mai,
Thuyền qua sông Ngô Giang, bóng nhạn bay như mây.
Nơi binh đao, ở sa mạc phía bắc đã có tin thắng trận,
Nhân vật triều phương nam đều có tài văn chương.
Trở về hầu việc cơ mật ở toà nhà cắm cờ chiên,
Tâu bày sự nghiệp của Trùng Hoa và Phóng Huân.

Bản dịch của Phạm Trọng Điềm

Sứ quân muôn dặm bỗng chia tay,
Chén rượu đưa chân ý nhị đầy.
Non Dũ ngựa dong mai giống tuyết,
Sông Ngô thuyền vượt nhạn dường mây.
Binh nhung cõi Bắc tâu tin thắng,
Văn vận triều Nam lắm bậc hay.
Then chốt giữ gìn khi bái yết,
Công Nghiêu, đức Thuấn gắng tâu bày.
[1] Tức Đại Dữu lĩnh ở Triều Châu, cũng gọi là Mai lĩnh, vì ở đây có rất nhiều cây mai.
[2] Tức sông Ngô Tùng, ở địa phận tỉnh Giang Tô, là cửa ngõ xung yếu về mặt tây nam Trung quốc bấy giờ.
[3] Một danh từ để tán dương công đức Ngu Thuấn.Ý nói Ngu Thuấn làm cho công đức Đường Nghiêu thêm rạng rỡ.
[4] Một danh từ để tán dương công đức Đường Nghiêu. Ý nói Đường Nghiêu mở rộng công đức đời trước mà thi hành giáo hoá.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Sư Mạnh » Tống Đại Minh quốc sứ Dư Quý