10/02/2023 04:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sông quê

Tác giả: Châu Sương

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 21/10/2019 19:08

 

Êm trôi, uốn lượn khúc sông quê
Chở hạt phù sa nước mát về
Tưới đất quay vòng tăng lúa gạo
Khơi nguồn vận tải nặng thuyền ghe
Vui ngày đi học qua đồng bãi
Nhớ lúc hẹn hò cuối vạt đê
Sông cứ chảy hoài quên nỗi nhớ
Riêng tôi mang nợ, buổi quay về
9-2010

Nguồn: Mảnh vườn yêu (thơ), Châu Sương, NXB Thanh niên, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Châu Sương » Sông quê