03/04/2023 06:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ký cố nhân Tuy Hoà tri huyện Đỗ Tự Phủ
寄故人綏和知縣杜敘甫

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 26/03/2020 09:50

 

Nguyên tác

相思那得日相聞,
獨夜裁書酒正醺。
遷客風流君識否,
茶江春水印山雲。

Phiên âm

Tương tư na đắc nhật tương văn,
Độc dạ tài thư tửu chính huân.
Thiên khách phong lưu quân thức phủ,
Trà giang[1] xuân thuỷ Ấn sơn[2] vân.

Dịch nghĩa

Nhớ nhau biết ngày nào có được tin nhau?
Một minh trong đêm viết thư chính lúc đang say
Anh biết chăng người khách mà vẫn phong lưu đi đày?
Vui với xuân nước sông Trà, mây núi Ấn

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Nhớ nhau ngày gặp hẳn còn xa
Đọc sách say mèm chỉ một ta
Đày ải phong lưu anh có biết
Xuân mây núi Ấn, nước sông Trà
Đỗ Tự Phủ chưa rõ là ai.

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập (tập 2), NXB Văn học, 2012
[1] Sông Trà, nằm trên địa phận tỉnh Quảng Ngãi.
[2] Núi Ấn, nằm ở tả ngạn sông Trà Khúc thuộc tinh Quảng Ngãi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Ký cố nhân Tuy Hoà tri huyện Đỗ Tự Phủ