28/11/2021 21:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phụng thù Nghiêm công “Ký đề dã đình” chi tác
奉酬嚴公寄題野亭之作

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 02/03/2014 08:51

 

Nguyên tác

拾遺曾奏數行書,
懶性從來水竹居。
奉引濫騎沙苑馬,
幽棲真釣錦江魚。
謝安不倦登臨費,
阮籍焉知禮法疏。
枉沐旌麾出城府,
草茅無徑欲教鋤。

Phiên âm

Thập di tằng tấu sổ hàng thư,
Lãn tính tòng lai thuỷ trúc cư.
Phụng dẫn lạm kỵ sa uyển mã,
U thê chân điếu Cẩm giang ngư.
Tạ An[1] bất quyện đăng lâm phí,
Nguyễn Tịch[2] yên tri lễ pháp sơ.
Uổng mộc tinh huy xuất thành phủ,
Thảo mao vô kính dục giao sừ.

Dịch nghĩa

Khi giữ chức thập di đã từng làm một số tờ tâu,
Đến giờ vì tính lười nên ở chốn tre, nước.
Xin quá lạm mời được ngựa vùng Sa Uyển tới,
Ở chốn hoang liêu này ưa câu cá nơi sông Cẩm.
Tạ An đâu có ngại về tốn phí để lên cao chơi,
Nguyễn Tịch chẳng biết gì đến phép giao thiệp ngoài đời.
Cho bõ công cờ quạt ra khỏi thành, phủ,
Không đường nào là không muốn cào nhổ cho hết cỏ gai.

Bản dịch của Nhượng Tống

Thập di từng được đội ơn trời
Bến nước, nhà tre, tính thích lười
Ngựa tới sân rồng lòng vẫn thẹn
Cá câu sông Gấm cảnh rầy vui
Tạ An chẳng ngại tiền chơi núi
Nguyễn Tịch nào hay thói nịnh đời
Phiền đến tàn, cờ ra khỏi phủ
Đường quê muốn dọn sạch tranh, gai
(Năm 762)

Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, NXB Văn hoá thông tin, 1996
[1] Người đời Tấn, bỏ tiền sửa biệt thự sang trọng ở Đông Sơn làm chỗ nghỉ ngơi.
[2] Người đời Tấn, tính ngông nghênh cẩu thả, những người giữ lễ phép ghét ông như kẻ thù.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Phụng thù Nghiêm công “Ký đề dã đình” chi tác