27/06/2022 14:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kỷ mộng
紀夢

Tác giả: Tùng Thiện Vương - 從善王

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 26/02/2013 21:06

 

Nguyên tác

萬點花圍畫閣紅,
故人猶有讀書功。
夢魂遙自萱階出,
相與論文細雨中。

Phiên âm

Vạn điểm hoa vi hoạ các hồng,
Cố nhân do hữu độc thư công.
Mộng hồn diêu tự huyên giai[1] xuất,
Tương dữ luân văn tế vũ trung.

Dịch nghĩa

Vạn đoá hoa vây quanh tô hồng căn gác vẽ
Bạn cũ còn có công đọc sách
Hồn mộng từ xa hiện ra nơi thềm cỏ huyên dẫn tới
Cùng nhau bàn luận văn thơ trong mưa bụi

Bản dịch của Ngô Văn Chương

Lầu hồng hoa nở vạn nghìn bông
Đọc sách như ai thật có công
Mộng tưởng ngoài thềm huyên đã đến
Cùng nhau đàm luận giữa mưa đông
Nguồn: Phân tích những khuynh hướng tình cảm đạo lí xã hội trong thi ca Tùng Thiện Vương, Ngô Văn Chương, Phủ Quốc vụ khanh đặc trách văn hoá, 1973
[1] Bậc thềm cỏ huyên, chỉ nơi ở của người mẹ. Vì cỏ huyên có đặc tính làm cho hết lo âu, nên người ta thường trồng nơi chỗ ở của mẹ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tùng Thiện Vương » Kỷ mộng