26/10/2021 17:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vào quốc tịch
Einbürgerung

Tác giả: Erich Fried

Nước: Áo
Đăng bởi hongha83 vào 12/01/2012 01:58

 

Nguyên tác

Weiße Hände
rotes Haar
blaue Augen

Weiße Steine
rotes Blut
blaue Lippen

Weiße Knochen
roter Sand
blauer Himmel

Bản dịch của Quang Chiến

Tay trắng
Tóc đỏ
Mắt xanh

Đá trắng
Máu đỏ
Môi xanh

Xương trắng
Cát đỏ
Trời xanh
Nguồn: Và Việt Nam và, NXB Văn học, 2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Erich Fried » Vào quốc tịch