09/08/2020 02:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bá hề 3
伯兮 3

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 01/10/2005 11:47

 

Nguyên tác

其雨其雨?
杲杲出日。
愿言思伯,
甘心首疾。

Phiên âm

Kỳ vũ kỳ vũ,
Cảo cảo xuất nhật.
Nguyệt ngôn tư bá,
Cam tâm thủ tật.

Dịch nghĩa

Mong mỏi sẽ được mưa,
Mà mặt trời lộ ra sáng tỏ.
Em nguyện cứ tưởng nhớ đến chàng,
Mà cam lòng cho đầu đau tức.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Mỏi lòng trông giọt mưa sa,
Mặt trời chợt hiện sáng loà khắp nơi.
Nguyện lòng chỉ nhớ chàng thôi,
Mặc cho đầu nhức liên hồi cũng cam.
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc tỷ.

kỳ: lời nói mong mỏi sẽ được như thế. Mong mỏi sẽ mưa mà mặt trời lại lộ ra sáng sủa. Nói như thế để ví với việc nàng mong mỏi chàng trở về mà chàng chẳng về. Thế nên nàng không kham xiết nỗi sầu khổ nhớ nhung, mà thà là cam lòng hứng chịu chứng nhức đầu (quá nhớ trông mà phải nhức đầu).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Bá hề 3