04/07/2020 13:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khi giàu chẳng có đỡ ai

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/03/2015 11:00

 

Khi giàu chẳng có đỡ ai,
Đến khi hoạn nạn chẳng ai đỡ mình.
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Khi giàu chẳng có đỡ ai