22/10/2021 21:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tình có theo ai

Tác giả: Hồ Xuân Hương - 胡春香

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi karizebato vào 03/07/2009 19:53

 

Tình có theo ai nhớ lấy lời,
Những lời vàng đá phải lời chơi.
Đường tuy nửa bước xa ngàn dặm,
Duyên chửa trăm năm cũng một đời.
Tần Tấn[1] đã đành duyên gặp gỡ,
Ngô Lào[2] chi quản chuyện xa xôi.
Trăng thề muôn kiếp trơ trơ đó,
Tình có theo ai nhớ lấy lời.
(Theo Quế Sơn thi tập)

Nguồn: Kiều Thu Hoạch, Thơ nôm Hồ Xuân Hương, NXB Văn học, 2008
[1] Hai nước đối địch nhau thời Xuân Thu, sau gả con cho nhau mà trở thành thông gia, hoà thuận. Văn học cổ thường dùng để chỉ mối nhân duyên tốt đẹp.
[2] Hai nước cách xa về mặt địa lý, mượn hình ảnh để nói tuy xa cách nhưng tình cảm vẫn gắn bó không trở ngại.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Xuân Hương » Tình có theo ai