28/06/2022 19:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trăng sáng

Tác giả: Phạm Hổ

Thể thơ: Thơ mới bốn chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/09/2017 17:04

 

Tiếng xe chạy dài
Bên kia đồng rộng
Bố đi mấy ngày
Thấy như lâu lắm

Ơi ông trăng sáng
Ông đứng trên trời
Thấy xe bố cháu
Chạy đến đâu rồi?

Như lùm cây tươi
Chạy nhanh vun vút
Xe bố qua sông
Phà chờ cõng giúp

Xe chú chạy trước
Xe bố chạy sau
Đường bằng, đường dốc
Chim đàn theo nhau

Đêm nay có ông
Không ai mỏi mắt
Xe nặng núi hàng
Vẫn nhanh như cắt

Ơ này hay thật
Xe bố kia rồi
Cả đoàn đang chạy
Trong trăng sáng ngời
Nguồn: Phạm Hổ, Chú bò tìm bạn, NXB Kim Đồng, 1970

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Hổ » Trăng sáng