23/10/2021 19:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đăng Phi Lai phong
登飛來峰

Tác giả: Vương An Thạch - 王安石

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi hongha83 vào 15/09/2014 07:46

 

Nguyên tác

飛來山上千尋塔 
聞說雞鳴見日升   
不畏浮雲遮望眼,   
自緣身在最高層

Phiên âm

Phi Lai[1] sơn thượng thiên tầm[2] tháp
Văn thuyết kê minh kiến nhật thăng
Bất uý phù vân già vọng nhãn
Tự duyên thân tại tối cao tằng

Dịch nghĩa

Trên núi Phi Lai có toà tháp cao ngàn tầm,
Nghe đồn là khi gà gáy thì đã thấy mặt trời mọc.
Chẳng sợ mây trôi che khuất tầm mắt,
Bởi vì ta đang ở chỗ cao nhất rồi.

Bản dịch của Lê Sơn

Ngạo nghễ thiên tầm đỉnh núi Phi,
Măt trời ló dạng, lúc gà thi...
Ở nơi cao tót tha hồ ngắm,
Toàn cảnh non sông chẳng vướng gì.
Bài thơ "Lên núi Phi Lai" được Vương An Thạch sáng tác khi ông 30 tuổi. Vào mùa hè niên hiệu Hoàng Hựu năm thứ hai (1050), ông nhậm chức tri huyện ở huyện Ngân, Chiết Giang xong thì về quê Lâm Xuyên, Giang Tây thăm nhà. Khi đi ngang qua Hàng Châu ông làm bài thơ này. Là sáng tác vào thời kỳ ông vừa bước vào con đường quan chức. Thời kỳ này nhà thơ đang sung sức, hoài bão khác thường, mượn việc leo lên núi Phi Lai để nói lên nỗi lòng của mình, thể hiện cảm nghĩ khoáng đạt, có thể coi đây là lời mở đầu cho chủ trương "Tân pháp".
[1] Tức là núi Bảo Lâm ngoài thành Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang. Thời Đường Tống, trên đỉnh có tháp Ứng Thiên, người ta quen gọi núi Bảo Lâm là núi Tháp. Theo truyền thuyết thời xưa, trước đây núi này vốn ở huyện Đông Võ, quận Lang Tà (nay là huyện Chư Thành, tỉnh Sơn Đông) bay đến đây, nên núi mới có tên là núi Phi Lai (núi bay đến).
[2] Ý nói toà tháp cao vút, ở đây chỉ toà tháp Ứng Phong trên núi Phi Lai. Một tầm bằng tám thước.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương An Thạch » Đăng Phi Lai phong