06/06/2023 20:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giai nhân kỳ ngộ chi ca bài 2

Tác giả: Phan Chu Trinh - 潘周楨

Thể thơ: Ca trù (hát nói); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 20/07/2008 10:09

 

Ta nhớ đâu, nhớ đầu biển Á
Muốn theo qua, sóng khoả ngàn trùng
Bốn ngàn năm còn dõi dấu lạc hồng
Kìa biển, kìa núi, kìa sông, kìa đô ấp
Từ đình hoàng dựng cờ độc lập
Đến nguyên triều thâu thập cõi nam trung
Trải xưa nay lắm sức anh hùng
Liễu trôi máu vẽ nên màu cẩm tú
Hai ngàn vạn đồng bào sanh tụ
Sử vạn minh đem đọ, kém gì ai?
Quyết thề lòng dựng lại cảnh bồng lai
Chén rượu câu thì cười ha hả
Trăng sáng giũa trời soi khắp cả
Gió xao mặt nước sóng lông tông
Đầu tàu, đêm vắng ngồi trông

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Chu Trinh » Giai nhân kỳ ngộ chi ca bài 2