23/01/2022 23:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Không đề 38

Tác giả: Thu Bồn - Hà Đức Trọng

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 29/12/2013 09:18

 

tay tôi có lưỡi kiếm tình yêu
chặt một nhát đứt bao nhiêu xiềng xích
tay tôi có chìa khoá tình yêu
mở tuốt tuột bao nhiêu kho báu
đem hoà bình chia cho mắt trẻ con
Nguồn: Thu Bồn, 100 bài thơ tình nhờ em đặt tên (thơ), NXB Văn nghệ TP Hồ Chí Minh, 1992

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thu Bồn » Không đề 38