05/07/2020 21:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đầu làng có một cây thông

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/04/2015 16:37

 

Đầu làng có một cây thông,
Đấy thương đây nhớ, tơ hồng đương xe.
Lòng đây nhớ đấy đi tìm,
Vắng nàng một chút như chim lạc đàn.
Bấy nhiêu lâu anh những nhớ nàng,
Vàng cầm mười lạng chưa bằng nhớ nhau.
Bấy nhiêu lâu anh những chịu sầu,
Cơm ăn chờ bữa, nhớ nhau chờ ngày.
Lại đây anh bảo em này,
Có thật là thế để tay vịn cành.
Hay còn nghĩ quẩn lo quanh,
Nàng về mà gỡ mối manh cho rồi.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đầu làng có một cây thông