29/06/2022 04:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thiền sư và thi sĩ

Tác giả: Trịnh Bửu Hoài

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 07/03/2014 22:23

 

Làm thơ là tham thiền
Mỗi câu thơ

Một câu niệm

Trong một lẽ đạo
Ai ngộ cùng ai
3-6-1971

Nguồn: Thơ trong nhật ký, Trịnh Bửu Hoài, NXB Hội nhà văn, 2012

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Bửu Hoài » Thiền sư và thi sĩ