06/08/2021 11:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài 126

Tác giả: Nguyễn Bỉnh Khiêm - 阮秉謙

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/04/2020 10:31

 

Thuyền phong nguyệt, gánh yên hà,
Hượm lấy đành làm của cải ta.
Cây tĩnh, chim về, xanh loáng khói,
Trì thanh, cá lội, nước tuôn là[1].
Han chữ cũ[2], ba thằng trẻ,
Chực am không, một mụ già.
Bui có một niềm chầu nhớ chúa,
Hay bao mang [...][3]
Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635).

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989
[1] Nói mặt nước phẳng lì như là.
[2] Hỏi sách xưa.
[3] Bản Nôm bị mất chữ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bỉnh Khiêm » Bài 126