15/06/2024 00:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Động phòng khúc
洞房曲

Tác giả: Viên Khải - 袁凱

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/01/2018 14:28

 

Nguyên tác

洞房香吐合昏花,
月轉勾闌啼乳鴉。
今宵有酒留君醉,
不信娼家勝妾家。

Phiên âm

Động phòng hương thổ hợp hôn hoa,
Nguyệt chuyển câu lan[1] đề nhũ nha.
Kim tiêu hữu tửu lưu quân tuý,
Bất tín xướng gia thắng thiếp gia.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Hương toả động phòng hoa hợp hôn,
Trăng soi kỹ viện quạ kêu dòn.
Đêm nay có rượu cầm chàng lại,
Nhà hát có hơn nhà thiếp không.
[1] Kỹ viện.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Viên Khải » Động phòng khúc