27/10/2020 14:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đưa anh về Quảng em lo

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/12/2018 21:37

 

Đưa anh về Quảng em lo,
Ao Vuông[1] là một, Ba Gò[2] là hai.
Kiêng dè trong buổi hôm mai,
Đàng trong ổ cướp, đàng ngoài hang beo.
Nguồn: Phạm Trung Việt, Thi ca & giai thoại miền Ấn - Trà, Cẩm Thành thư xã, Quảng Ngãi, 1973
[1] Thuộc tỉnh Quảng Tín.
[2] Tục danh của núi Tam Phái bắc huyện Sơn Tịnh (nay thuộc Bình Sơn), hình núi có ba ngọn sụp xuống, ba ngọn nhô lên, rừng rậm chạy dài suốt 15km đến Biển Đông. Hùm beo, trộm cướp dùng nơi này làm sào huyệt. Hành khách qua truông đều lo sợ. Ngạn ngữ địa phương có câu “Qua truông Ba Gò phải cho có bạn”. Một đoạn của truông Ba Gò xưa là khoảng đường quốc lộ thuộc xã Bình Liên hiện nay.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đưa anh về Quảng em lo