20/06/2024 12:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hành dinh tức sự
行營即事

Tác giả: Lưu Thương - 劉商

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/04/2014 15:47

 

Nguyên tác

萬姓厭干戈,
三邊尚未知。
將軍誇寶劍,
功在殺人多。

Phiên âm

Vạn tính yếm can qua,
Tam biên[1] thượng vị tri.
Tướng quân khoa bảo kiếm,
Công tại sát nhân đa.

Dịch nghĩa

Mọi người đều chán ngán chiến tranh,
Ba vùng đất ở biên giới vẫn chưa yên.
Tướng quân khoe bảo kiếm (vừa được vua ban),
Vì có công giết được nhiều người.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mọi người đều chiến tranh chán ngán
Đất ba vùng biên vẫn chưa yên
Tướng quân bảo kiếm khoe lên
Có công giết được phía bên nhiều người
[1] Ba vùng đất ở biên giới là U, Tinh và Lương Châu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Thương » Hành dinh tức sự