29/01/2023 12:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mừng năm mới (II)

Tác giả: Đỗ Kim Vũ

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đông Tà vào 27/02/2007 11:58

 

Năm tròn xin tiễn tiết đông qua
Mới đón xuân tươi đến mọi nhà
Chúc tặng trên đời thêm chữ hỷ
Mừng vui khắp chốn cất lời ca
Hạnh dung lễ nghĩa ngời tâm ngọc
Phúc lộc công danh rạng ánh ngà
Chan chát trống kèn lân hợp cảnh
Hoà đàn tấu sáo rộn ràng xa
02/01/2008

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Kim Vũ » Mừng năm mới (II)