17/01/2021 04:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đất Thừa Thiên trai hiền gái lịch

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/04/2015 16:17

 

Đất Thừa Thiên[1] trai hiền gái lịch
Non xanh nước biếc, điện ngọc, đền rồng
Tháp bảy tầng, Thánh miếu, chùa Ông
Chuông khua Diệu Đế, trống rung Tam Toà
Cầu Trường Tiền mười hai[2] nhịp bắc qua
Tả Thanh Long, hữu Bạch Hổ đợi khách âu ca thái bình
Các địa danh trong bài đều ở Huế.

Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
[1] Khảo dị: “thần kinh”.
[2] Khảo dị: “sáu”.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đất Thừa Thiên trai hiền gái lịch