21/05/2024 22:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoán khê sa - Hoạ Liễu Á Tử tiên sinh
浣溪沙-和柳亞子先生

Tác giả: Mao Trạch Đông - 毛澤東

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 21/09/2008 00:49

 

Nguyên tác

一九五零年國慶觀劇,柳亞子先生即席賦浣溪沙,因步其韻奉和。

長夜難明赤縣天,
百年魔怪舞翩躚,
人民五億不團圓。

一唱雄雞天下白,
萬方樂奏有于闐,
詩人興會更無前。

Phiên âm

Nhất cửu ngũ linh niên quốc khánh quan kịch, Liễu Á Tử tiên sinh tức tịch phú Hoán khê sa, nhân bộ kỳ vận phụng hoạ.

Trường dạ nan minh Xích Huyện thiên,
Bách niên ma quái vũ phiên tiên,
Nhân dân ngũ ức bất đoàn viên.

Nhất xướng hùng kê thiên hạ bạch,
Vạn phương nhạc tấu hữu Vu Điền,
Thi nhân hứng hội cánh vô tiền.

Bản dịch của Hoàng Trung Thông, Nam Trân

Quốc khánh năm 1950 xem kịch, tiên sinh Liễu Á Tử trên chiếu làm bài “Hoán khê sa”, nhân đó hoạ vần.

Xích Huyện đêm trường khó sáng lên
Trăm năm lũ quỷ múa quàng xiên
Nhân dân năm ức chẳng đoàn viên

Một tiếng gà kêu thiên hạ sáng
Muôn phương tấu nhạc có Vu Điền
Nhà thơ hứng thú thật vô biên

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mao Trạch Đông » Hoán khê sa - Hoạ Liễu Á Tử tiên sinh