30/09/2020 22:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bắt ông Tơ mà cho ba đấm

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/03/2015 17:11

 

Bắt ông Tơ mà cho ba đấm
Bắt bà Nguyệt đánh bốn mươi hèo
Duyên người ta xe buổi sớm
Duyên em buổi chiều mới xe
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Bắt ông Tơ mà cho ba đấm