13/08/2022 07:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhớ thuở có loạn Tống binh

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/10/2020 00:55

 

Nhớ thuở có loạn Tống binh,
Đức vua ngự giá thân chinh về làng.
Cửa nhà giặc đốt tan hoang,
Lợn bò giặc bắt, đường làng vắng tanh.
Người người cầu khấn thánh linh,
Có Thánh Phù Đổng[1] hiện hình cứu dân.
Đôi bên giáp trận ầm ầm,
Đầu rơi kín đất, máu đầm cỏ cây.
Gươm khua, ngựa xéo, voi giày,
Giặc như kiến cỏ chúng quay ra hàng.
Đức vua ngự giá hồi loan,
Đổi tên Bình Lỗ[2] cho làng Vệ Linh.
Khao quân mở tiệc linh đình,
Tạ từ Thánh Sóc hiển linh giúp vầy.
Dựng đền, tạc tượng vào đây,
Truyền sai dân chúng tháng ngày khói hương.
Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002
[1] Tên nôm là làng Gióng, bên bờ bắc sông Đuống, quê hương ông Gióng, có đền thờ lớn và mở hội trận vào ngày 9 tháng 4 lịch âm hằng năm. Nay thuộc huyện Gia Lâm, Hà Nội.
[2] Tên cổ của làng Vệ Linh, nơi có núi Sóc và đền Sóc thờ ông Gióng, nay thuộc xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Nhớ thuở có loạn Tống binh