02/10/2022 18:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lương Châu khúc
涼州曲

Tác giả: Vương Thế Trinh - 王世貞

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/12/2020 17:01

 

Nguyên tác

玉門春色勝臨洮,
敕使東來賜錦袍。
聞道酒泉香似酒,
不煩銀甕貯葡萄。
千帳奚王作外臣,
射雕歸暮管絃新。
笑來杯酒稱兄弟,
曾是沙塲百戰人。

Phiên âm

Ngọc Môn xuân sắc thắng Lâm Thao,
Sắc sứ đông lai tứ cẩm bào.
Văn đạo Tửu Tuyền[1] hương tự tửu,
Bất phiền ngân úng trữ bồ đào.
Thiên trướng[2] Hề vương tác ngoại thần,
Xạ điêu quy mộ quản huyền tân.
Tiếu lai bôi tửu xưng huynh đệ,
Tằng thị sa trường bách chiến nhân.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Ngọc Môn xuân vượt Lâm Thao,
Sứ vua sai đến, cẩm bào ban cho.
Tửu Tuyền thơm giống rượu nho,
Nên bồ đào khỏi cần vò đựng cân.
Vua Hề phong sắc ngoại thần,
Bắn điêu về nổi tưng bừng nhạc đêm.
Rượu say cười gọi anh em,
Nhưng là chiến tướng đánh hơn trăm người.
[2] Người Khiết Đan dùng trướng để chỉ một gia đình (vua Hề là dân Khiết Đan). Vì là dân du mục nên đi đến đâu căng lều đến đó làm nhà ở, cho nên số trướng càng nhiều, bộ tộc càng mạnh.
[1] Tên gọi xưa của Túc Châu 肅州, nằm phía tây bắc tỉnh Cam Túc, phía tây hành lang Hà Tây 河西 gần Gia Dục quan 嘉峪關. Năm 121 tr.CN, tướng Hoắc Khứ Bệnh 霍去病 được Hán Vũ Đế lệnh đánh Hà Tây, đuổi Tiểu Nguyệt thị 小月氏 (Hung Nô) chạy ra khỏi Ngọc Môn quan. Hán Đế sai đem rượu đến thưởng, nhưng lính nhiều rượu ít nên Hoắc Khứ Bệnh cho đổ rượu xuống suối để tất cả mọi người cùng uống, vì vậy mới có tên Tửu Tuyền. Truyền thuyết nói Tửu Tuyền có mùi thơm như mùi rượu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Thế Trinh » Lương Châu khúc