29/09/2020 04:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Chớ dành lắm thời gian để nhớ về cái xấu”
“Не тратьте время, чтобы помнить зло”

Tác giả: Evghenhi Evtushenko - Евгений Евтушенко

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 26/10/2018 18:18

 

Nguyên tác

Не тратьте время, чтобы помнить зло.
Мешает это внутренней свободе.
Мешает просто — черт возьми! — работе,—
ну, в общем, это хлопотно зело.

А помните добро, благодаря
за ласку окружающих и бога.
На это дело, кстати говоря,
и времени уйдет не так уж много...

Bản dịch của Bằng Việt

Chớ dành lắm thời gian để nhớ về cái xấu
Sức sống ở trong mình sẽ dễ bị tổn thương
Lại còn dễ hao tổn nhiều công việc
Và nói chung, nhiều bận bịu vô chừng

Hãy nhớ điều tốt thôi, và biết hàm ơn mãi
Những gì người chung quanh đã âu yếm cùng ta
Cả những gì tươi vui từ thiên nhiên trao lại
Việc ấy ít tốn công, cũng ít mất thì giờ...
1964
Nguồn: Lọ lem (thơ), Eptusenkô, NXB Tác phẩm mới, 1982

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Evghenhi Evtushenko » “Chớ dành lắm thời gian để nhớ về cái xấu”