24/06/2024 05:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bắc phong hành
北風行

Tác giả: Lưu Cơ - 劉基

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi Hà Như vào 02/09/2012 17:02

 

Nguyên tác

城外蕭蕭北風起,
城上健兒吹落耳。
將軍玉帳貂鼠衣,
手持酒杯看雪飛。

Phiên âm

Thành ngoại tiêu tiêu bắc phong khởi,
Thành thượng kiện nhi xuy lạc nhĩ.
Tướng quân ngọc trướng điêu thử y,
Thủ trì tửu bôi khán tuyết phi.

Dịch nghĩa

Ngoài thành gió bấc thổi ù ù,
Lính đứng trên thành lạnh muốn đứt tai.
Trong trướng ngọc tướng quân mặc áo da chồn,
Tay cầm chén rượu xem tuyết bay.

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Trời rét ngoài thành cơn bấc nổi,
Trên thành lính đứng buốt rơi tai.
Tướng quân trướng ngọc áo chồn ấm,
Chén rượu tay cầm ngắm tuyết bay.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Cơ » Bắc phong hành