07/12/2022 06:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tưởng đắc
想得

Tác giả: Hàn Ốc - 韓偓

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 05/10/2016 05:54

 

Nguyên tác

兩重門裏玉堂前,
寒食花枝月午天。
想得那人垂手立,
嬌羞不肯上秋千。

Phiên âm

Lưỡng trùng môn lý ngọc đường tiền,
Hàn thực[1] hoa chi nguyệt ngọ[2] thiên.
Tưởng đắc na nhân thuỳ thủ lập,
Kiều tu bất khẳng thướng thu thiên.

Dịch nghĩa

Hai lần trùng lập trước cửa toà nhà sang trọng,
Nhân tiết hàn thực tháng 5, bên cành cây nở đầy hoa.
Tưởng đã được người ấy thõng tay đứng chờ,
Nào ngờ người đẹp e thẹn không chịu cùng leo lên cây đu dây.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đã hai lần trước nhà chầu trực
Bên cành hoa Hàn thực tháng năm
Thõng tay người đợi tưởng rằng
Nào ngờ e thẹn, đu không chịu rờ.
Tiêu đề có bản chép là Vũ thanh xuân.

Nguồn: Toàn Đường tuyệt cú tuyển thích, Lý Trường Lộ, Bắc Kinh xuất bản xã, 1995
[1] Tục lệ cấm lửa bếp ngày 3 tháng 3. Trong ngày đó, ăn đồ ăn nguội nấu từ hôm trước. Khởi đi từ thời Xuân Thu, đến đời Đường còn lưu hành.
[2] Tháng 5. Trong bài nói hàn thực vào tháng 5, có thể là sơ ý của tác giả chăng?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Ốc » Tưởng đắc