28/09/2022 23:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu âm hoàng hoa

Tác giả: Phạm Ngọc Lư

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hảo liễu vào 10/03/2016 07:01

 

Mỹ tửu hề!
            như hồng nhan
Uống thôi, chốc nữa đêm tàn rượu chua
Uống đi, thu đã cuối mùa
Ngoài hiên gióng giả tiếng mưa xót lòng

Trải manh chiếu cũ nằm chung
Dễ chi thu dạ tương phùng tao nhân
Ba mươi năm giỡn phong trần
Đêm nay nằm khểnh thẳng lưng cười khà
Cảm hoài nâng chén hoàng hoa
Chao ơi... màu rượu có pha sắc lòng!
8-2006

Nguồn: Đan tâm, Thư Ấn Quán tái bản, Hoa Kỳ, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Ngọc Lư » Thu âm hoàng hoa