21/08/2022 04:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Tôi sống ngày cuối cùng trong ngôi nhà khác lạ”
“Последний день живу я в странном доме”

Tác giả: Bella Akhmadulina - Белла Ахмадулина

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 29/06/2011 07:24

 

Nguyên tác

Последний день живу я в странном доме,
чужом, как все дома, где я жила.
Загнав зрачки в укрытие ладони,
прохлада дня сияет, как жара.

В красе земли - беспечность совершенства.
Бела бумага.
Знаю, что должна
блаженствовать я в этот час блаженства.
Но вновь молчит и бедствует душа.

Bản dịch của Đăng Bảy

Tôi sống ngày cuối cùng trong ngôi nhà khác lạ
như tất cả các ngôi nhà tôi từng ở
Đưa mắt vào hai lòng bàn tay
toả lan như hơi nóng - là hơi mát của ngày

Trong diễm lệ đất này - vô tư mà hoàn thiện
Giấy vẫn trắng
Tôi biết, mình có nhu cầu tận hưởng
ngay lúc này, niềm khoan khoái êm mơ
Nhưng hồn tôi, tội nghiệp, vẫn lặng tờ
1965
Nguồn: Tạp chí Thơ, số 12-2010.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bella Akhmadulina » “Tôi sống ngày cuối cùng trong ngôi nhà khác lạ”