06/08/2021 10:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cổ phụ oán
賈婦怨

Tác giả: Lưu Đắc Nhân - 劉得仁

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Trần Đông Phong vào 27/09/2019 01:21

 

Nguyên tác

嫁與商人頭欲白,
未曾一日得雙行。
任君逐利輕江海,
莫把風濤似妾輕。

Phiên âm

Giá dữ thương nhân đầu dục bạch,
Vị tằng nhất nhật đắc song hành.
Nhậm quân trục lợi khinh giang hải,
Mạc bả phong đào tự thiếp khinh.

Bản dịch của Trần Đông Phong

Đầu sắp bạc lấy chồng buôn bán
Cùng đôi chơi chưa sánh một ngày
Giang hồ coi nhẹ lợi này
Đừng coi sóng gió nhẹ đời thiếp đây.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Đắc Nhân » Cổ phụ oán