21/05/2022 20:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tức cảnh chợ Trời ở Sơn Tây

Tác giả: Nguyễn Hàm Ninh - 阮咸寧

Thể thơ: Ca trù (hát nói); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hảo liễu vào 27/12/2014 22:10

 

Hoá công xây đắp tự bao đời,
Nọ cảnh Sài Sơn có chợ Trời.
Buổi sớm sương tan, trưa nắng giãi,
Ban chiều mây hợp, tối trăng chơi.
Bày hàng, hoa quả tư mùa đủ,
Cứ hiện, giang sơn bốn mặt ngồi.
Bán lợi mua danh nào những kẻ,
Thử lên mặc cả một đôi lời!
Nguồn: Đời tài hoa, Hiệu sách Đông Tây xuất bản, Hà Nội, 1938

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Hàm Ninh » Tức cảnh chợ Trời ở Sơn Tây