23/09/2023 05:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dịch thuỷ tống biệt
易水送別

Tác giả: Lạc Tân Vương - 駱賓王

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Sơ Đường
Đăng bởi Vanachi vào 20/02/2006 08:26

 

Nguyên tác

此地別燕丹,
壯士髮衝冠。
昔時人已沒,
今日水猶寒。

Phiên âm

Thử địa biệt Yên Đan,
Tráng sĩ[1] phát xung quan.
Tích thời nhân dĩ một,
Kim nhật thuỷ do hàn[2].

Dịch nghĩa

Nơi đây khi từ biệt Thái tử Đan nước Yên
Tóc tráng sĩ dựng đứng lên sát mũ
Người xưa đã khuất rồi
Nước sông Dịch ngày nay còn giá lạnh.

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Đây, biệt thái tử Đan - Yên,
Kinh Kha tóc dựng đứng lên mũ trồi.
Người xưa đã khuất lâu rồi,
Nước sông Dịch buốt vẫn trôi đến giờ!
Sông Dịch nay thuộc tỉnh Hà Bắc Trung Quốc.

[1] Chỉ Kinh Kha, vâng mệnh Thái Tử Đan nước Yên đi mưu sát Tần Thủy Hoàng.
[2] Nước còn lạnh, nhắc lại câu hát của Kinh Kha:
風蕭蕭兮,易水寒,
壯士一去兮,不復還。
Phong tiêu tiêu hề, Dịch thuỷ hàn,
Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn.
(Gió hiu hắt thổi, sông Dịch lạnh,
Kẻ tráng sĩ ra đi không trở về.)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lạc Tân Vương » Dịch thuỷ tống biệt