26/10/2021 23:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nét quê

Tác giả: Ngô Văn Phú

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 02/01/2014 18:46

 

Tiếng bê gọi mẹ vang đồng vắng,
Đầu hồi, cau trổ trĩu buồng hoa.
Lúa mượt như nhung, trời nắng bổng,
Cuối gió ngân nga một tiếng gà...
Nguồn: Ngô Văn Phú, Vầng trăng dấu hỏi (thơ), NXB Hội nhà văn, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Văn Phú » Nét quê