22/05/2022 06:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhà xưa

Tác giả: Yến Lan - Lâm Thanh Lang

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 06/02/2016 08:11

 

Mái ngói mũ hài rêu mốc xanh
Ngẩn ngơ chi đó một cây quỳnh
Người xây phố mới quanh theo chợ
Hoa nán thềm xưa hẳn đợi mình
Nguồn: Yến Lan, Thơ tứ tuyệt, NXB Hội nhà văn, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Yến Lan » Nhà xưa