16/08/2022 11:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vô y 2
無衣 2

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 03/10/2005 10:39

 

Nguyên tác

豈曰無衣六兮?
不如子之衣,
安且燠兮。

Phiên âm

Khỉ viết vô y lục hề ?
Bất như tử chi y.
An thả úc hề!

Dịch nghĩa

Ta há lại không có sáu thứ y phục của quan khanh hay sao ?
Nhưng không bằng của thiên tử nhà Chu ban cho.
Của thiên tử nhà Chu ban cho mặc vào thì yên ổn ấm áp.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Há nói rằng áo không sáu thứ ?
Chẳng sánh bằng thiên tử ban trao.
Ấm êm yên ổn xiết bao!
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

Quan khanh của thiên tử thuộc về lục mệnh (vật gì cũng có sáu thứ).
Biến thất mệnh ra lục mệnh là ý tự khiêm, không dám đương với tước mệnh Hầu, Bá. Được y phục về lục mệnh để sánh vào hàng quan khanh của thiên tử cũng là may mắn lắm rồi.

úc: ấm áp. Ý nói có thể lâu dài được.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Vô y 2